Das COE, Vladimir Jurowski und Hélène Grimaud (Paris, 2009)

: :
icon-arrow-left-white icon-arrow icon-caret icon-close facebook icon-idagio itunes icon-logo-small icon-padlock icon-play icon-plus twitter youtube