Le COE et Piotr Anderszewski �� Bordeaux
21
October
Jeudi, 20.00

Stravinski - Dumbarton Oaks
Mozart - Concerto pour Piano No. 12 K. 414
Stravinsky - Concerto en Ré
Haydn - Concerto pour Piano en Ré

Piano et direction - Piotr Anderszewski
Premier violon solo et direction - Jose Maria Blumenschein

Auditorium, Bordeaux, France
 
icon-arrow-left-white icon-arrow icon-caret icon-close facebook icon-idagio itunes icon-logo-small icon-padlock icon-play icon-plus twitter youtube